Biegi młodzieżowe

REGULAMIN

MŁODZIEŻOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH ROZGRYWANYCH w RAMACH

XXXI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO

Memoriał Winanda Osińskiego

SZCZECINEK 27.04.2014r.

I. CEL: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

i podnoszenia sprawności fizycznej

II. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

III. TERMIN 27.04.2014r.

IV. MIEJSCE Stadion miejski OSiR Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3

tel. 94 37 210 91 (92), e mail: kontakt@bieg.szczecinek.pl

V. KATEGORIE, DYSTANSE, PROGRAM MINUTOWY

godz. 9:30 uroczyste otwarcie zawodów

godz. 9:35 bieg 700 m dziewcząt rocznik 2006

godz. 9:45 bieg 700 m chłopców rocznik 2006

godz. 9:55 bieg 700m dziewcząt rocznik 2005

godz. 10:05 bieg 700m chłopców rocznik 2005

godz. 10:15 bieg 700m dziewcząt rocznik 2004

godz. 10:25 bieg 700m chłopców rocznik 2004

godz. 10:35 bieg 700m dziewcząt rocznik 2003

godz. 10:45 bieg 700m chłopców rocznik 2003

godz. 10:55 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2001 - 2002

godz. 11:05 bieg 1150m chłopców rocznik 2001 - 2002

godz. 11:15 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2000,99,98

godz. 11:25 bieg 1150 mchłopców rocznik 2000,99,98

godz. 11:35 bieg 1500 mdziewcząt i chłopców rocznik 1994,95,96,97

Dekoracje sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi biegami

godz. 11:50 bieg 200 m dziewcząt rocznik 2007

godz. 12:00 bieg 200 m chłopców rocznik 2007

godz. 12:10 bieg 200 mdziewcząt rocznik 2008

godz. 12:20 bieg 200 m chłopców rocznik 2008

godz. 12:30 bieg dzieci z rodzicami dzieci rocznik 2009 i młodsze

Zbiórka zawodników w poszczególnych biegach 10 minut przed startem.

Do biegów na dystansie 200 m zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.04.2014r. (piątek) do godz. 1500.

godz. 13:00 Start ostry biegu głównego

godz. 14:15 dekoracja biegu głównego

godz. 14:30 losowanie upominków dla uczestników biegów młodzieżowych,

którzy ukończyli bieg

VI. ZGŁOSZENIA

Szkoły i placówki oświatowe mogą bez ograniczeń zgłaszać uczestników w każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy). Szkoły zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 25.04.2014r. do godz. 1500 list uczestników. Za opiekę w czasie zawodów, stan zdrowotny uczestnika biegów oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegach odpowiada zgłaszający i poświadcza to swoim podpisem. Wydanie kart startowych nastąpi

z chwilą złożenia list uczestnikówdo Organizatora. Dopuszcza się możliwość startu dzieci

i młodzieży poza oficjalnym zgłoszeniem ze szkoły (za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).

VII. NAGRODY

Indywidualne w poszczególnych kategoriach za miejsca I – VI nagrody rzeczowe (upominki)

za miejsca I – III medale

UWAGA

Na podstawie kart startowych, spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki – prosimy o czytelne wypełnienie kart.

W biegu dzieci z rodzicami nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc, wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody niespodzianki. Dodatkowo rozlosowane zostaną zaproszenia na obiad do szczecineckich restauracji.

VIII. RÓŻNE Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

IX. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Lista zgłoszeń

Oświadczenie

 
Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Zaproszenie

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wystawienia różnego rodzaju stoisk podczas Biegu, memoriał Winanda Osińskiego

Rejestracja 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Rejestracja

Zarejestruj już dzisiaj swój udział w 32 Międzynarodowym Biegu Ulicznym, memoriał Winanda Osińskiego 2015.

Trasa 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Trasa

Zobacz którędy przez nasze piękne miasto prowadzić będzie w tym roku wytyczona trasa biegu, memoriał Winanda Osińskiego

 

sponsor główny

Elda Schneider

organizatorzy / sponsorzy

Sponsorzy
 
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl