Biegi młodzieżowe

REGULAMIN

MŁODZIEŻOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH ROZGRYWANYCH w RAMACH

32 MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGOMemoriał Winanda Osińskiego

SZCZECINEK 26.04.2015r.

 

I. CEL: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

i podnoszenia sprawności fizycznej

II. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

III. TERMIN 26.04.2015r.

IV. MIEJSCE Stadion miejski OSiR Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3

tel. 94 37 210 91 (92), e mail: kontakt@bieg.szczecinek.pl

V. KATEGORIE, DYSTANSE, PROGRAM MINUTOWY

godz. 9:30 uroczyste otwarcie zawodów

godz. 9:35 bieg 700 m dziewcząt rocznik 2007

godz. 9:45 bieg 700 m chłopców rocznik 2007

godz. 9:55 bieg 700m dziewcząt rocznik 2006

godz. 10:05 bieg 700m chłopców rocznik 2006

godz. 10:15 bieg 700m dziewcząt rocznik 2005

godz. 10:25 bieg 700m chłopców rocznik 2005

godz. 10:35 bieg 700m dziewcząt rocznik 2004

godz. 10:45 bieg 700m chłopców rocznik 2004

godz. 10:55 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2002 - 2003

godz. 11:05 bieg 1150m chłopców rocznik 2002 - 2003

godz. 11:15 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2001, 2000, 1999

godz. 11:25 bieg 1150 m chłopców rocznik 2001, 2000, 1999

godz. 11:35 bieg 1500 m dziewcząt i chłopców rocznik 1995,96,97,98

Dekoracje sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi biegami

godz. 11:50 bieg 200 m dziewcząt rocznik 2008

godz. 12:00 bieg 200 m chłopców rocznik 2008

godz. 12:10 bieg 200 m dziewcząt rocznik 2009

godz. 12:20 bieg 200 m chłopców rocznik 2009

godz. 12:30 bieg dzieci z rodzicami dzieci rocznik 2010 i młodsze

Zbiórka zawodników w poszczególnych biegach 10 minut przed startem.

Do biegów na dystansie 200 m zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24.04.2015r. (piątek) do godz. 1500.

godz. 1300 Start ostry biegu głównego

godz. 1415 dekoracja biegu głównego

godz. 1430 losowanie upominków dla uczestników biegów młodzieżowych,

którzy ukończyli bieg

VI. ZGŁOSZENIA

Szkoły i placówki oświatowe mogą bez ograniczeń zgłaszać uczestników w każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy). Szkoły zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 24.04.2015r. do godz. 1500 list uczestników. Za opiekę w czasie zawodów, stan zdrowotny uczestnika biegów oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegach odpowiada zgłaszający i poświadcza to swoim podpisem. Wydanie kart startowych nastąpi

z chwilą złożenia list uczestników do Organizatora. Dopuszcza się możliwość startu dzieci

i młodzieży poza oficjalnym zgłoszeniem przez szkoły (za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).

VII. NAGRODY

Indywidualne w poszczególnych kategoriach za miejsca I – III nagrody rzeczowe (upominki)

za miejsca I – VI medale

UWAGA

Na podstawie kart startowych, spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki – prosimy o czytelne wypełnienie kart.

W biegu dzieci z rodzicami nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc, wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody niespodzianki. Dodatkowo rozlosowane zostaną zaproszenia na obiad do szczecineckich restauracji.

VIII. RÓŻNE Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

IX. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

Lista zgłoszeniowa

Oświadczenie rodzica

Zapraszamy!

 

 
Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Zaproszenie

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wystawienia różnego rodzaju stoisk podczas Biegu, memoriał Winanda Osińskiego

Rejestracja 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Rejestracja

Zarejestruj już dzisiaj swój udział w 32 Międzynarodowym Biegu Ulicznym, memoriał Winanda Osińskiego 2015.

Trasa 32 Międzynarodowy Bieg Uliczny - memoriał Winanda Osińskiego Trasa

Zobacz którędy przez nasze piękne miasto prowadzić będzie w tym roku wytyczona trasa biegu, memoriał Winanda Osińskiego

 

sponsor główny

Elda Schneider

organizatorzy / sponsorzy

Sponsorzy
 
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl